چشمهای ِ خیس...!!

می گویند :شاد بنویس...
نوشته هایت درد دارند!
و من یاد ِ مردی می افتم،
که با کمانچه اش،
گوشه ی خیابان شاد میزد...
اما با چشمهای ِ خیس...!!

 

 

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٢/٤/٢٩ ] [ ٩:٢٥ ‎ق.ظ ] [ احمد ]