نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .

آنقـ ـدر نیستـ ـی

کــه گاهــی حــ ـس مـی کنـم

عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده*ای

بی تـابــ ـم !

نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٢/٢/۱٠ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ] [ احمد ]