» این پست ثابت است :: ۱۳٩٧/٢/۱٠
» √ ایـטּ روز هـــا... :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» من باشم و توباشی و عشق... :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» براے من... :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» نگـــ ـاتیــ ـو های سوخــ ـته... :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» کاش ... :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ... :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» صدایت را... :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» دفترچه ی خاطراتم... :: ۱۳٩٤/٤/٦
» مَرבمِ حَسـوב شَهـر... :: ۱۳٩٤/۳/٧
» اگه בوستم בاشتے نمے گشتے . . . :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» یک قلب پر احساس... :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» میزهای کوچک کافه... :: ۱۳٩٤/٢/٢
» ” آغوشت ”... :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» تفاهم یعنی... :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» √ ωــاכه هـωــﭡـــم… :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» دنــیــای بــی تــو... :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» چگونه استـــ حال من… :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» ﺍﻣﺸﺐ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» تولدم مبارککککککککک... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» عاشق باش... :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» تو هستی... :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» “بیخـــیآل“ :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» √ ωــاכه هـωــﭡـــم… :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» √ از آכم هــا مـے گـذرم... :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» √ ایـטּ روز هـــا... :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ... :: ۱۳٩۳/٦/٤
» بـــرای بــا تـــو مانـــدن... :: ۱۳٩۳/٥/٥
» گفته بودی... :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» صدای سکوت من... :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دلـــــــــــــــم تنگهــــــــــــــ.... :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» عشق من... :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» نوروزتان فرخنده باد . . . :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» “تـــــــو”... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» مـــن لبخند مـــی زنم... :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» سَـرבمـ ڪِـﮧ مـﮯشَـوَב ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» عکس نویسنده وب :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» مَرگِــ تـَבریجے ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» اگر نباشیم... :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» خنده ام میگیرد... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» کابوس های عاشقانه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» عبرت... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» حکمت بازیهای کودکی ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» هی پسر... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» تولد خودمو وبلاگم (وبلاگم یک ساله شد...) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» “بیخیآل“ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» خدایا... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» جور نبودنت... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» یلدایتان مبارک... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» دوست دارمت... :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» او آدم است... :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» سلامتی... :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» دلتنگـﮯ...! :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» ما بدهکاریم... :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» خیلی سخته... :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» عشق برگ و باد را دیده ای؟ :: ۱۳٩٢/٩/۳
» فقط عادت... :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» حواست نیست... :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» می خواهم به کودکی برگردم.... :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» خدایا ... :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» حس تلخ انتظار... :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» تلخ است... :: ۱۳٩٢/۸/٦
» ” خوبم … ” :: ۱۳٩٢/۸/۱
» چند وقتیست... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ایستاده ام... :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» دلم هوای خودم را کرده است... :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» آغوش بیگانه... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» "مج♥ازی" :: ۱۳٩٢/٧/۸
» ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ... :: ۱۳٩٢/٧/٦
» دوسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» قبولی تو کنکور :: ۱۳٩٢/٧/۳
» پـــا برهنـــه... :: ۱۳٩٢/٧/٢
» چه حس قشنگیه... :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» مرگ... :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» با شب بمان... :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» چقدر سخته... :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» چشمهایت... :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» امدنت... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» طاقـــَــت... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» “بیخـــیآل“… :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» عاشقانه هایم را... :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» پله های نردبون... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» "نمایش" :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» باران عاشقانه :: ۱۳٩٢/٦/٩
» سکوت میکنم... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» قیمت ستاره چنده... :: ۱۳٩٢/٦/٧
» گاهی وقت ها... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بعضی وقت ها... :: ۱۳٩٢/٦/۳
» زنده باد تختـــــــــی :: ۱۳٩٢/٦/۱
» تقصیر من نیستــــــــــ ... :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» تو فقط بیآ... :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» خونه ی مادر بزرگه... :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» ﺧﻨﺪﻩ ی ﺗﻠﺦ... :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» کنکور 1392 :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» آرزوی من... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» دیدن تو... :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» شاید تو… :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» می خواهم فراموشت کنم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» بمان ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» آرزوی ِ داشتنت ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» این روزا... :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» در خاطرش جایی دارم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» زندگی همینه... :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» کسی من را نمی فهمد... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» عطر ِ تَنت... :: ۱۳٩٢/٥/۸
» از یاد برده ام!!! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» چه دلگیر است... :: ۱۳٩٢/٥/٦
» دلم... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» کسی که... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» زندگی... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» هر نفس... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» عادت کرده ام!!! :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» چشمهای ِ خیس...!! :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» سر خاک من... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» تو کجایی سهراب؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» بیصدا گریه کنیم! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» بی قرارم بی قرار... :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» کجای این نمایشم...؟؟!!! :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» نگاه سبزت... :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» خسته ام... :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» چشمهایم... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» دلتنگم؛ همین... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» کسی که... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» کم آورده ام ...! :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» هرزگی... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» عـطـر خـاطـ ـره هـا ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» دلتنگت می شوم :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» دلـــــــــــــــم تنگهــــــــــــــ.... :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» اینه رسم این زمونه... :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» مَرد بودن... :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» لبهای منو وتو... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» گوشی را بردار... :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» بیا برگرد به این خونه... :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» دلتنگی من :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» بیا برگردیم... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» خندیدنت را دوست دارم :: ۱۳٩٢/٤/٩
» اشک عشق... :: ۱۳٩٢/٤/۸
» عشق مجازی :: ۱۳٩٢/٤/۸
» آری از پشت کوه آمده ام !!! :: ۱۳٩٢/٤/۸
» هوس... :: ۱۳٩٢/٤/٧
» یه قایق... :: ۱۳٩٢/٤/٧
» حسرت یک نگاه... :: ۱۳٩٢/٤/٧
» تنهای تنها... :: ۱۳٩٢/٤/٦
» تنهــایــﮯ یعنــــﮯ..... :: ۱۳٩٢/٤/٦
» دل شکسته... :: ۱۳٩٢/٤/٦
» کاش من هم عروسکی بودم ... :: ۱۳٩٢/٤/٤
» التماس عشق :: ۱۳٩٢/٤/٤
» خدایا ................ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» آرام بــــاشـــــــــ عشقــ♥ــــــ مـ♥ـــن ... :: ۱۳٩٢/٤/۳
» حضور نام تو... :: ۱۳٩٢/٤/۳
» ولادت امام زمان(ع) مبارک باد :: ۱۳٩٢/٤/٢
» پرسه های شبانه :: ۱۳٩٢/٤/٢
» با من که باشی... :: ۱۳٩٢/٤/٢
» چه مغرورانه.... :: ۱۳٩٢/٤/۱
» خدایا کمک کن.,.,. :: ۱۳٩٢/٤/۱
» عشق واقعی... :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» آغوش تو گناه نیست :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» تو اگر نباشی ... :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تمام شد.... :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» نبودنت... :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فردا روز دیگری ست :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» دروغ عشق... :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» عـشق... :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» یک نَفَر... :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» آرامم.. :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» صــِدای قــَلبـَت... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» بـــــه چــــه میـــخنــــــــدی تـــــو ؟ :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» عصرهای بارانی... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» در خود شکستم... :: ۱۳٩٢/۳/٧
» سلامتیه اون پسری که... :: ۱۳٩٢/۳/٤
» امـــا فــقــط بـــــرو . . . :: ۱۳٩٢/۳/٤
» چشم انتظار :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» دوستت دارمــ :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» به همین ســادگـی ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» تو و تنهایی .................. من وعذاب :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» اشک یعنی... :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» وقتی عاشق شدم :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» شبی پر از عشق :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» یــادگاری میـگذارم رویِ صــورتـت ! :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» عشق لالایی بارون تو شباست ، :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» (روز مادر و روز زن مبارک) :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» بوسه ی عشق... :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . . :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» صبور باش و ساکت..... :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» سوزاندن دل :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» حسرت عاشقی... :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» زیستــن بــی تــو... :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» نفرین... :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» من و خورشید... :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» کاش روز دیدنت فردا نبود … :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» گریه کن ... :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» سیزده بدر مبارک . . . :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» فاصله... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» نفر سوم... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» دلتنگم... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» “تــَنهـآیی... :: ۱۳٩٢/۱/٧
» من و تو :: ۱۳٩٢/۱/٦
» دلم میگرد... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» فرصت لحظه ها... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سال 1392 مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» سکوت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» قصه ی تلخ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» عطر موهای تو :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» راز حضور :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» بوسه باران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» افسوس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» همدم دستان من داستان توست :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» دلم فردا هوای امروز را می کند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» یک نفر ، همیشه یک نفر نیست ؛ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» گریه آرام دل غمگین است :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» خداحافظ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» در زیر قطره هایت قدم میزدیم. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» فقط یک بار بگو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» برای خودت ...دلَم خیــلے تَنـگــ شده.. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است .. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» بوسیدن لب های تو رو... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» چقدر دلم تنگ دوست داشتن است! :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» اینجا زمین است :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» ولنتاین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» در آغوشـم کـ ِ مۓ گیــرۓ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» گـاه گاهـی دل من می گیرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» نامه های کهنه ام را مو به مو ازبر کنی . . . :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» کلمه دوست :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» انگشتانم بوی عاشقی گرفته است :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» چشم در انتظار توست :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» عاشقانه می پرستمت عشق من :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» روی قلبت گلوله می کارم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دلم یه قایق میخواد... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» گاهی دلگیری...شاید از خودت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» دیگر نمی توانم... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» دوستت دارم... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» دلم گرفته.. :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» باز امدی... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» بوسه... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» آسمان مال من نیست... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» صدای عشق نبود... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» رویای با تو بودن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» نظر در مورد وبلاگ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» یه صفحه سفید :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» احساس قشنگ تو... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ارامش :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نگاهت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» اشک... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» عشق یعنی........ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بی تو بودن... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» اگه.... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» میروم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ادم های ساده را دوست دارم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» اسم رفیق :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» نظرات فراموش نشهههههههههه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» دوستت دارم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» به خاطر تو... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» کنار هم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» دل تنها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» دل من حوصله کن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» عش___________ق :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» دلتنگی... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» این حقم نیست :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» سکوت... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» نگاه... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» عاشقانه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» عاطفه داشتن :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» شانس :: ۱۳٩۱/۱٠/٩