اشک...

چه مغرورانه اشک ریختیم چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود وعشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم

هدیه خداوند را از هم پنهان کردیمموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ ] [ ٩:۱٤ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

عشق یعنی........

عشـق یعنـی هـمون سـلام اول

عـشق یعنـی مـایهقـوتقـلـب

عشق یعنیانفجاراحساسات

عشق یعنی کم کردن فاصله ها

عشق یعنیکلید یک رابطهای محکم

عشق یعنیدر موفقیت هم شریک بودن

عشق یعنی کاری کنی که راحت پیدات کنه

عشق یعنی مثل اشرف زاده ها باهاشرفتارکنی

عشق یعنیکسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه

عشق یعنی وقتی باهاش قرار داری به خودت برسی

عشق یعنی یک عالمه حرف رو با یه اشاره گفتن

عشق یعنی هولش بدی تو یک مسیر درست

عشق یعنی یه بازی که تمومی نداره

عشق یعنی از هیکلش تعریف کنی

عشق یعنی من وتو ما میشویم

عشق یعنی حرفشو باورکنی

عشـق یـعنی جادوشکنیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ ] [ ٩:٠٧ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

بی تو بودن...

بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ ] [ ٤:٢٦ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

اگه....

اگه کلید قلبی رو نداری قفلش نکن,

اگه خداحافظی در راهه سلام نکن,

اگه دستی رو گرفتی رهاش نکن,

دفتری که بسته شد دیگه بازش نکن,

قلبی که شکسته دیگه نازش نکن,

حرفی که زده شده دیگه تکرارش نکن.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ ] [ ٥:٠٧ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

میروم

. . . دیگر از این شهر . . .


. . . میخواهم سفر کنم . . .


. . . چمدانم را بسته ام . . .


. . . اگر خدا بخواهد امروز میروم . . .


. . . نشسته ام منتظر قطار . . .


. . . اما نه در ایستگاه . . .


. . . روی ریل قطار . . .موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ ] [ ٥:٠٤ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

ادم های ساده را دوست دارم

آدم هـای سـاده را دوسـت دارم

هـمـان هـا کـه بـدی هـیـچکـس را بـاور نـدارنـد

همـان ها کـه بـرای همه لبخند دارنـد

همـان هـا کـه همیـشـه هستـنـد ; برای همـه هـستند

آدم هـای ساده را بایـد مـثل یـک تابـلـوی نـقاشـی ،‌ ساعتها تماشا کـرد

عمـرشـان کـوتـاه است . . .

آدم های ساده را دوست دارم

بـوی نـاب آدم مـیدهـنـد . . .موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ ] [ ٥:٠٢ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

اسم رفیق

لطفا تو نظرسنجی اسم رفیق فابتونو بگینموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۳:۱٤ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

نظرات فراموش نشههههههههههموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۳:۱۱ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

دوستت دارم...

من عشق را در تو تورا در دل دل را در موقع تپیدن و تپیدن را بخاطر تو دوست دارم .

 

من عشق را در سکوت سکوت را در شب شب را در بستر و بستر را برای اندشیدن به تو دوست دارم .

 


 

من بهار را به خاطره شکوفه هایش و زندگ را بخاطر زیباییش و زیباییش را بخاطر تو دوست دارم .

 

من دنیا را برای خدایش خدایی که تورا خلق کرده دوست دارمموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

به خاطر تو...

به خاطر روی زیبای تو بود
که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند
به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود
که دست هیچ کس را در هم نفشردم
به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود
که حرفهای هیچ کس را باورنداشتم
به خاطر دل پاک تو بود
که پاکی باران را درک نکردم
به خاطر عشق بی ریای تو بود
که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم
به خاطر صدای دلنشین تو بود
که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست
و به خاطر خود تو بود
فقط به خاطر تو

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

کنار هم...

فکرشو کن یه شب با هم یه گوشه ای تنها باشیم

 

با چهار تا دیوار و یه سقف جدا از این دنیا باشیم

 

من باشم و تو باشی و یه جفت دلهای بیقرا

 

 فرصت خوب انتقام از لحظه ای انتظار

 

 فکرشو کن عروسکم به اون شب پر التهاب

 

 چشمهاتو روی هم بذار ، امشب به یاد من بخواب

 

فکرشو کن دستهای من رو قلب تو جون بگیره

 

دل دل بیقرارتو خیلی خوب اروم بگیره

 

نه ساعتی باشه که شب سر بره و تموم بشه

 

نه هیچ کسی سر برسه ، ثانیه ای حروم بشه

 

چشمهاتو روی هم بذار ، امشب به یاد من بخوابموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

دل تنها

دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی،لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی

دل تنها و غریبم داره این گوشه میمیره،ولی حتی وقت مردن باز سراغتو میگیره
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ ] [ ٤:٤٩ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

دل من حوصله کن

دل من حوصله کن، داد زدن ممنوع است
                    کم بکن این گله، فریـاد زدن ممنوع است
                    بیـن این قـوم که هـر کـار ثوابی‌ست کباب
                    دل دلسوختـه را باد زدن ممنـوع است
                    تیشه بر ریشه فرهـاد زدن شیـرین اسـت
                    حـرفی از پیشه فرهـاد زدن ممنـوع است
                    بیـن ایـن قـــوم که از باکـرگی تـرشیـدند
                    حرفی از حجــله و دامـاد زدن ممنوع اسـت
                    شادی از منظــر این قوم گناهی‌ست بزرگ
                     بـزن آهنگ، ولی شـــاد زدن ممنوع استموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ ] [ ٤:٢۸ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

عش___________ق

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم
گاه یک نغمه انقدر دست نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم
گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود چشمانمان رهایش نمی کند
گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی کنیمموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ ] [ ٤:۱۱ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

دلتنگی...

[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

این حقم نیست


این حقم نیست,این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی,وقتی میبینی بریدم

این حقم نیست,حق من که یه عمر با تو بودم اما

با تو روز خوش ندیدم...موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

سکوت...موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

نگاه...

نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواهد

به برگ گل نوشتم من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او گل را به زلف کودکی اویخت تا او را بخنداندموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ احمد ]

عاشقانه

همیشه برای گلی گلدون باش که اگه به اسمونم رسید

یادش نره ریشه اش کجاستموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ ] [ ۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

عاطفه داشتن

بی احساس و بی عاطفه بودن,انسان را از واقعیت دور میکند

امیر احساسات باشیم

نه اسیر انموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٩ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ احمد ]

شانس

خوشبخت اگر خار بکارد

از بخت خوشش لاله و ریحان بدر اید

بدبخت اگر مسجدی از اینه سازد

یا سقف فرو ریزد و یا قیله کج ایدموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۱/۱٠/٩ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ] [ احمد ]